Giỏ hàng

Tư vấn chất lượng nước và kiểm tra hệ thống nước cấp

Mỗi gia đình có nhu cầu sử dụng nước và chất lượng nước khác nhau. Mỗi kết cấu ngôi nhà cũng khác nhau. Các yếu tố rủi ro có thể tồn tại từ phía nhà máy cấp nước, đường ống dẫn nước, hệ thống đường ống dẫn trong nhà,....đặc biệt các ngôi nhà đã xây dựng và vận hành trên 5 năm. 
 
Khách hàng hầu hết chưa phân biệt được vai trò và ứng dụng của nước tinh khiết, nước khoáng, nước sinh hoạt, nước kiềm. Đặc biệt là tiêu chuẩn chất lượng của các loại nước này. 
 
Chuyên viên của Elkay Việt Nam được đào tạo để thực hiện đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước ăn và các nguy cơ tiềm ẩn ngay trong đường nước của gia đình khách hàng. 
 
Qui trình khảo sát kiểm tra chất lượng nước và hệ thống cấp nước thường mất từ 30 phút đến 45 phút trước khi có phần tư vấn cụ thể.