Giỏ hàng

Tôi đã cho con mình ăn uống nước gì trước đây ?

Đó là một câu từ khách hàng của chúng tôi sau khi xem quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống nước. 
 
Bằng một cách nào đó, nước gia đình chị có sự tích tụ lớn của mangan làm đen kịt đáy bồn. Khi nấu ăn, chị thường thấy nước canh có màu sẫm hơn, thịt luộc sẫm mặc dù là thịt sạch.
 
 Trước đây chị nghĩ rằng nước sạch từ nhà máy cấp đến là đủ tiêu chuẩn. Sau khi cùng anh em kĩ thuật Elkay kiểm tra đường ống, chị chia sẻ" quyết định tìm hiểu lọc tổng nước đầu nguồn là hoàn toàn đúng đắn. 

Nước gia đình chị nhiễm Mangan nặng, trên ảnh chỉ là phần tích tụ lại có thể nhìn thấy được, các hạt rất nhỏ đã được gia đình chị tiêu hóa nhiều năm